Katedra Zastosowań Matematyki i Informatyki

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

oraz

Polskie Towarzystwo Biometryczne

zapraszają do udziału w seminarium i warsztatach naukowych

Zaawansowane narzędzia i metody analiz danych w praktyce badawczej

Nieustający postęp technologiczny generuje coraz większe zbiory rozmaitych danych. Równocześnie stwarza nie­ograniczone możliwości ich gromadzenia i przetwarzania. Wymusza to z kolei rozwój nowych narzędzi ana­litycznych, których znajomość staje się niezbędna w codziennej praktyce badawczej. Wychodząc naprzeciw pot­rze­bie ciągłego samodoskonalenia się i zdobywania nowych kwalifikacji zapraszamy do udziału w warsztatach i se­mi­na­rium naukowym. Informujemy, że:

 1. Seminarium i warsztaty odbędą się w dniach 20-21 czerwca 2023 r. w Ośrodku Szkoleniowo-Wy­po­czyn­kowym Dębowy-Dwór w Rudzie Różanieckiej na Roztoczu.
 2. Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie war­szta­tów i przesłanie na adres dorota.domagala@up.lublin.pl.
 3. Zgłoszenia przyjmujemy do 19 grudnia 2022 roku.
 4. Przewidywany koszt uczestnictwa w warsztatach i seminarium, obejmujący nocleg w pokoju dwu­oso­bo­wym oraz posiłki (śniadanie, 2 obiady, kolacja), wynosi 430 zł. Termin płatności upływa 20 grud­nia 2022 roku.
 5. Wpłaty po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia należy dokonać na konto:
  Polskie Towarzystwo Biometryczne, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
  Credit Agricole Bank Polska S.A.
  19 1940 1076 3142 6815 0000 0000
  Tytuł: „Warsztaty 2023 nazwisko uczestnika