Podsumowanie zasad przechowywania danych

Niniejsze podsumowanie wymienia domyślne kategorie kontekstów i cele przechowywania danych. Niektóre obszary platformy mogą zawierać bardziej szczegółowe kategorie i cele niż te wymienione.

Strona

Kategoria

Domyślna

Powód

Dokumentacja postępu w nauce

Zbierane dane służą do dokumentacji postępów studentów w nauce

Okres przechowywania
1 lat
Podstawa prawna
Public task (GDPR Art. 6.1(e)) Processing is necessary for the performance of a task carried out in the public interest or in the exercise of official authority vested in the controller

Użytkownicy

Powód

Okres przechowywania
Nie określono okresu przechowywania

Kategorie kursu

Powód

Okres przechowywania
Nie określono okresu przechowywania

Kursy

Powód

Okres przechowywania
Nie określono okresu przechowywania

Moduły aktywności

Powód

Okres przechowywania
Nie określono okresu przechowywania

Bloki

Powód

Okres przechowywania
Nie określono okresu przechowywania