• Witamy w serwisie zdalnego nauczania Katedry Zastosowań Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. W serwisie dostępne są kursy pomagające opanować materiał zajęć prowadzonych przez pracowników naszej Katedry.

    Welcome to the distance learning website of the Department of Applied Mathematics and Computer Science of the University of Life Sciences in Lublin. The website offers courses that help you master the material of classes conducted by employees of our Department.