Kurs do przedmiotu Ekonometria dla studentów kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji

Kurs do przedmiotu Analiza danych i statystyka w transporcie dla studentów niestacjonarnych kierunku Transport i Logistyka

Kurs do przedmiotu Statystyka dla studentów 2 stopnia kierunku Inżynieria środowiska