Niniejszy kurs ma za zadanie przekazać wiedzę na temat tak zwanego programowania liniowego, które ma na celu optymalizację różnych rzeczywistych zjawisk zachodzących pod pewnymi warunkami. Głównym narzędziem używanym podczas zajęć będzie dodatek Solver programu Microsoft Excel.

Próbny kurs

Próbny kurs

Próbny kurs