Kurs do przedmiotu Statystyka matematyczna dla studentów kierunku Behawiorystyka zwierząt (studia 2 stopnia)

Kurs do przedmiotu Matematyka dla studentów 1 roku studiów niestacjonarnych kierunku BHP