WNoŻiB

Kurs do przedmiotu Matematyka z elementami statystyki dla studentów kierunku Technologia żywności

Kurs do przedmiotu Statystyka dla kierunku Biotechnologia