Kurs do przedmiotu Technologie informacyjne dla studentów studiów 1 stopnia niestacjonarnych kierunku technologia żywności i żywienie człowieka