Kursy dla studentów II stopnia studiów stacjonarnych

Kurs dla studentów I roku 2 stopnia kierunku Zarządzanie i Inżynieria Przemysłu

Kurs do przedmiotu Analiza danych i statystyka w transporcie dla studentów kierunku Transport i Logistyka

Kurs do przedmiotu Statystyka i doświadczalnictwo dla kierunku Inżynieria Przemysłu Spożywczego

Kurs do przedmiotu Statystyka dla studentów drugiego stopnia kierunku Inżynieria środowiska