Materiały do przedmiotu Elementy statystyki i doświadczalnictwo dla kierunku Doradztwo Ogrodnicze

Kurs do przedmiotu Statystyka dla kierunku Zielarstwo i fitoprodukty

Kurs do przedmiotu Statystyka i doświadczalnictwo dla kierunku Ochrona roślin i kontrola fitosanitarna