Kurs do przedmiotu Statystyka i doświadczalnictwo dla kierunku Ogrodnictwo