W zakresie dydaktyki Katedra obsługuje wszystkie wydziały na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, a także studia doktoranckie, prowadząc ponad 70 oddzielnych wykładów.

Przedmioty realizowane na Wydziale Inżynierii Produkcji

Przedmioty realizowane na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

 • matematyka,
 •  statystyka matematyczna,
 • informatyka i komputerowe wspomaganie prac inżynierskich,
 • statystyczne sterowanie procesem,
 • ekonometria,
 • pakiety oprogramowanie użytkowego.

Przedmioty realizowane na kierunku Inżynieria Rolnicza i Leśna

 • matematyka,
 •  technologie informacyjne,
 • systemy informatyczne,
 • matematyka ze statystyką.

Przedmioty realizowane na kierunku Geodezja i Kartografia

 • matematyka wyższa,
 • matematyka z elementami statystyki,
 • podstawy programowania.

Przedmioty realizowane na kierunku Transport i Logistyka

 •  matematyka i badania operacyjne,
 • technologie informacyjne i informatyka
 • matematyka stosowana w transporcie.

Przedmioty realizowane na kierunku Ekoenergetyka

 • matematyka
 • technologie informacyjne
 • informatyka i komputerowe wspomaganie prac inzynierskich

Przedmioty realizowane na kierunku Inżynieria Środowiska

 • matematyka
 • statystyka
 • technologie informacyjne