Zakład Informatyki stanowi integralną część Katedry Zastosowań Matematyki i Informatyki UP. Jej zadania dydaktyczne skupiają się na prowadzeniu przedmiotu Technologia Informacyjna na wszystkich Wydziałach UP. Ponadto obejmują przedmioty takie jak:

 • Programowanie obiektowe
 • Programowanie w języku C++
 • Programowanie w Visual Basic.Net
 • Algorytmy i metody numeryczne
 • Sieci komputerowe i aplikacje sieciowe;
 • Programowanie i programy użytkowe;
 • Pakiety oprogramowania użytkowego
 • Grafika komputerowa
 • Informatyka i systemy informatyczne
 • Bazy danych 

 

Do głównych kierunków badań prowadzonych przez pracowników PI należą:

 • Automatyczna indeksacja muzycznych baz danych
 • Implementacja dodatków do oprogramowania do statystycznej analizy danych
 • Powtarzane pomiary
 • Analizy wielowymiarowe ze szczególnym uwzględnieniem analizy dyskryminacyjnej i czynnikowej 
 • Komputerowa symulacja pracy maszyn rolniczych
 • Stochastyczne równania różniczkowe 
 • Komputerowe modelowanie struktur bioelektromagnetycznych
 • Hipertermia;
 • Systemy zdalnego nauczania – metodyka i technologie.

Ponadto, przy Pracowni, działa Studenckie Koło Naukowe Informatyki, gdzie studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania wokół zagadnień takich jak:

I. Technologie sieciowe

 • programowanie obiektowe ze szczególnym uwzględnieniem aplikacji sieciowych w technologii PHP i ASP.NET
 • bazy danych - administracja i programowanie
 • systemy CMS (np. Joomla, Wordpress)
 • aspekty bezpieczeństwa aplikacji sieciowych
 • praktyczne zastosowania technologii sieciowych (np. AJAX, XML)

II. Inżynierskie zastosowania informatyki

 • algorytmy przetwarzania grafiki wektorowej i rastrowej
 • metody numeryczne (metoda elementów skończonych, metoda różnic skończonych w dziedzinie czasu)
 • programowanie obiektowe w oparciu o biblioteki Open Source

III. Systemy analizy danych

 • środowisko SAS
 • wolne systemy analizy danych (np. R, Python, Octave)