Katedra Statystyki Matematycznej powołana została w 1952 roku na Wydziale Rolnym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. W 1955 roku Rada Ministrów powołała Wyższą Szkołę Rolniczą, która utworzona została z wyodrębnionych z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Wydziałów Rolnego, Weterynaryjnego i Zootechnicznego. Katedra Statystyki Matematycznej, jako jednostka Wydziału Rolnego, znalazła się w strukturach organizacyjnych Wyższej Szkoły Rolniczej – obecnie Uniwersytetu Przyrodniczego.

Przez lata zmieniała się nazwa, status, struktura i skład osobowy Katedry. W 1970 roku Katedra została przeniesiona na nowo utworzony Wydział Techniki Rolniczej i zmieniła nazwę na Katedrę Zastosowań Matematyki.

W 1973 r. w ramach Katedry  zostały powołane trzy zakłady i pracownia: Zakład Statystyki Matematycznej, Zakład Teorii Eksperymentu i Biometrii (od 1.10.2020 r. Pracownia), Zakład Matematyki (od 2000 r. do 2008 r. Pracownia ) oraz Pracownia Metod Numerycznych.

W roku 1979 Katedra została przemianowana na Instytut Zastosowań Matematyki z zachowaniem istniejących zakładów i pracowni.

W 1982 r. Pracownię Metod Numerycznych podniesiono do rangi Zakładu o tej samej nazwie po czym, w 1984 r. został on przekształcony w Ośrodek Informatyki, który w 1999 r. stał się jednostka pozawydziałową.

W 1993 roku powołano Pracownię Dydaktyki Informatyki, przemianowaną rok później na Pracownię Informatyki. W takiej strukturze Instytut istniał do końca sierpnia 2000 roku. Od 1 września 2000 r. został przemianowany na Katedrę Zastosowań Matematyki, a 1 kwietnia 2008 r. jej nazwa została ponownie zmieniona na Katedra Zastosowań Matematyki i Informatyki.

Obecnie w skład Katedry wchodzi Zakład Statystyki Matematycznej, Pracownia Teorii Eksperymentu i Biometrii, Zakład Matematyki i Zakład Informatyki.

Twórcą i wieloletnim kierownikiem Katedry był prof. dr Wiktor Oktaba (do 1990 r.) statystyk, który wytyczył kierunek badań i rozwoju Katedry. Przez kolejne 10 lat Katedrą kierował prof. dr hab. Tadeusz Przybysz, następnie  w latach 2000-2011 kierownikiem była prof. dr hab. Mirosława Wesołowska-Janczarek, od 2011 do 2020 roku Katedrą kierowała  dr hab. Izabela Kuna-Broniowska. Obecnie kierownikiem Katedry jest dr hab. Agnieszka Kubik-Komar, prof. uczelni.

Do pracy w Katedrze były na ogół zatrudniane osoby po studiach matematycznych, ale też i fizycznych czy informatycznych. W pierwszych latach istnienia Katedry były zatrudnione tylko trzy osoby. Skład osobowy Katedry w kolejnych latach powiększał się, co było w szczególności związane z rozwojem Uczelni, powstaniem nowych Wydziałów, kierunków studiów i specjalności, a więc i zwiększaniem się liczby studentów, ale także i z wprowadzaniem nowych przedmiotów szczególnie związanych z rozwojem informatyki.

Maksymalny stan zatrudnienia to lata 1982-1983. W tym okresie pracowało pięćdziesiąt trzy osoby, w tym trzydzieści osób było pracownikami Ośrodka Informatyki. Obecnie w Katedrze Zastosowań Matematyki i Informatyki pracuje dwadzieścia dwie osoby, w tym: jeden profesor tytularny, sześciu doktorów habilitowanych na stanowisku profesora uczelni, dwunastu doktorów, jeden asystent  oraz dwie osoby  na etacie technicznym.