Witamy na stronach Katedry Zastosowań Matematyki i Informatyki UP w Lublinie

Odwiedzane przez Państwa strony, zawierają informacje dotyczące działalności dydaktycznej i naukowej Katedry Zastosowań Matematyki i Informatyki,  a także informacje o pracownikach Katedry. Można  skorzystać z danych teleadresowych pracowników  (e-mail lub telefon służbowy) oraz sprawdzić godziny konsultacji.

Katedra Zastosowań Matematyki i Informatyki jest jednostką organizacyjną Wydziału Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

W ramach Katedry funkcjonuje Zakład Informatyki, Zakład Statystyki Matematycznej, Pracownia Teorii Eksperymentu i Biometrii oraz Zakład Matematyki.

W Katedrze zatrudnionych jest dwudziestu dwóch pracowników, w tym: jeden profesor tytularny, sześciu doktorów habilitowanych na stanowisku profesora uczelni, dwunastu doktorów, jeden asystent oraz dwie osoby na etacie technicznym.

Pracownicy Katedry realizują proces dydaktyczny na wszystkich wydziałach uczelni prowadząc wykłady i ćwiczenia na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych oraz na studiach doktoranckich. W ramach zajęć dydaktycznych realizowane są min. następujące przedmioty: informatyka (różne poziomy),  matematyka, statystyka matematyczna, doświadczalnictwo, ekonometria, statystyczne sterowanie procesem, instrumenty analiz przestrzennych, probabilistyka, matematyczne wspomaganie decyzji, biostatystyka.

Dla naszych Studentów prowadzimy Centrum Edukacji Wirtualnej, w którym znajdują się kursy on-line do realizowanych przedmiotów. Na stronach internetowych tych kursów są umieszczane materiały dydaktyczne w postaci wykładów, przykładów i ćwiczeń w celu ułatwienia studentom przygotowania się do zajęć laboratoryjnych.

Pracownicy Katedry udzielają też licznych konsultacji nie tylko studentom, ale także i pracownikom innych jednostek szczególnie tym, którzy realizują prace doktorskie i habilitacyjne.

Do głównego profilu badań naukowych Katedry należy zaliczyć: metody matematyczne i statystyczne oraz ich zastosowanie w naukach przyrodniczych i technicznych, biometrię i teorię eksperymentu. Z czasem, zakres problemów badawczych został rozszerzony o zagadnienia informatyczne, co znalazło swoje odzwierciedlenie w nazwie  Katedry. Prowadzone w Katedrze badania naukowe owocują licznymi publikacjami  i referatami prezentowanymi na konferencjach zagranicznych i krajowych. 

Kierownik Katedry

dr hab. Agnieszka Kubik-Komar, profesor uczelni