W dniach 14-17 maja 2024 roku dr hab. Agnieszka Kubik-Komar, prof. uczelni, dr hab. Andrzej Bochniak, prof. uczelni, dr Urszula Bronowicka-Mielniczuk oraz dr Monika Różańska-Boczula uczestniczyli w międzynarodowej konferencji 4th International Scientific Conference On Ecological And Environmental Engineering, która odbyła się w miejscowości Beja w Portugalii. W konferencji udział wzięło ponad 120 uczestników z 18 krajów. Głównymi tematami były zagadnienia związane z naukami o środowisku, takimi jak technologia wodno-ściekowa, gospodarka wodno-ściekowa, ocena ryzyka środowiskowego, energia odnawialna, zrównoważony rozwój i gospodarka o obiegu zamkniętym, zanieczyszczenie powietrza i zmiany klimatyczne, geoinformacja i teleinformatyka oraz inżynieria środowiska 4.0. Nasi pracownicy wygłosili referaty prezentujące zastosowanie narzędzi matematycznych i statystycznych użytecznych do analizy wymienionych zagadnień. Dr hab. Andrzej Bochniak aktywnie pomagał też w sprawach organizacyjnych, wszedł w skład komitetu naukowego oraz poprowadził sesję zatytułowaną Geoinformation and Remote Sensing.

W trakcie konferencji odbyły się także dwie wizyty techniczne do: oczyszczalni wody i ścieków – Águas do Alentejo, Beja oraz plantacji Herdade da Figueirinha, gdzie uczestnicy zapoznali się ze zrównoważoną produkcją wina i oliwy z oliwek. Oprócz zagadnień naukowych konferencja była także okazją do poznania historii, tradycji i zabytków Bejy oraz Lisbony.

Zobacz również relację: UP Lublin