W dniach 12-13 czerwca 2024 roku w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbył się IV Samorządowy Kongres Trójmorza połączony z Forum Gospodarczym.  Uczestniczyli w nim przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, sektora nauki i biznesu z 13 państw członkowskich Inicjatywy Trójmorza. Wydarzenie odbyło się pod honorowym patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy, który był obecny podczas 2 dnia kongresu.

Agenda kongresu obejmowała panele dyskusyjne z zakresu bezpieczeństwa regionu, energetyki, biznesu, czy zastosowań sztucznej inteligencji. Jednym z prelegentów panelu zatytułowanego Lubelska Unia Cyfrowa – sztuczna inteligencja i rozwiązania cyfrowe w praktyce był nasz pracownik dr hab. Andrzej Bochniak, prof. uczelni. Zakres panelu dotyczył wymiany doświadczeń i dobrych praktyk przedstawicieli jednostek naukowo-badawczych i otoczenia społeczno - gospodarczego w zakresie rozwijania i wykorzystania sztucznej inteligencji w naukach o zdrowiu, żywieniu i naukach technicznych ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań w zakresie poprawy kondycji i zdrowia społeczeństwa. Ważnym elementem debaty było omówienie trendów związanych z zastosowaniem sztucznej inteligencji i rozwiązań cyfrowych oraz identyfikacja wyzwań wynikających z coraz szerszego jej wykorzystania.

Zobacz też relacje: Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Dziennik Wschodni (dzień 1), Dziennik Wschodni (dzień 2), Kurier Lubelski

Fot. Olga Matosiuk / Uniwersytet Medyczny w Lublinie