W roku 2012 mija 60 lat od powstania Katedry Zastosowań Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Z tej okazji odbędzie się uroczyste seminarium naukowe Katedry w dniu 16 listopada 2012 r. w godz. 9.30-12.00  w sali konferencyjnej nr 418 Regionalnego Ośrodka Rolniczej Informacji Naukowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 15. Podczas seminarium wykład naukowy, który rozpocznie się  o godz. 10.30, wygłosi Prof. dr hab. Mirosław Krzyśko z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.  Temat  wykładu: „Estymatory jądrowe”. Serdecznie zapraszam osoby zainteresowane tą tematyką do wysłuchania wykładu.

Kierownik
 Katedry Zastosowań  i Informatyki

Dr hab. Izabela Kuna-Broniowska

 FotorelacjaFotorelacja